Zoeken naar Wat nu gedaan? Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening / Vlaams Patiëntenplatform (2008

Standpunten

1 resultaat

Activiteiten

Sport- en Cultuurnamiddag MS-Liga Vlaaderen

10 jaar patiëntenrechten: Reden tot feesten?!

Infomoment patiëntenrechten

Patiënten informeren patiënten

Vorming patiëntenrechten Vlaams-Brabant

Symposium 'Toegankelijkheid een opdracht voor allen!' 20 maart 2012

Studiegroep werkgelegenheid en tegemoetkomingen

Vorming patiëntenrechten Oost-Vlaanderen

Vorming patiëntenrechten Antwerpen

Vorming patiëntenrechten Limburg

Vorming patiëntenrechten West-Vlaanderen

Patiëntenforum Hepatitis C

Online bevraging 'Wensen en noden van mensen die problemen hebben om zich te verplaatsen omwille van beperking, ziekte of leeftijd

Studiegroep werkgelegenheid en tegemoetkomingen

Studiegroep werkgelegenheid en tegemoetkomingen

Studiegroep werkgelegenheid en tegemoetkomingen

Denkdag eerstelijn - alleen voor leden

Studiegroep medicatie

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Denkdag Persoonlijk Gezondheidsdossier - alleen voor leden

Infomoment levenseinde

Denkdag "Kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis"

Infomoment (minnelijke) medische expertises bij verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep verzekeringen

Studiegroep werk en tegemoetkomingen

Studiegroep werk en tegemoetkomingen

Studiegroep werk en tegemoetkomingen

Studiegroep werk en tegemoetkomingen

Studiegroep medicatie

Studiegroep medicatie

Studiegroep medicatie

Studiegroep medicatie

Denkdag VPPeiling GGZ patiënten 1

Studiegroep kwaliteit

Denkdag VPPeiling GGZ patiënten 2

Studiegroep kwaliteit

Infomoment toegankelijkheid

Infosessie Statuut Chronische Aandoening

Infosessie Statuut Chronische Aandoening

Delphi-rondes professionals 'Kwaliteit in de GGZ'

Dag van de patiëntenrechten

Delphi-ronde patiëntenvertegenwoordigers 'Kwaliteit in de GGZ' (enkel voor leden)

Meting indicator 'patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites'

Infomoment over de nieuwe wet over het beschermingsstatuut (enkel voor leden)

Infomoment regionale antennes (enkel voor leden)

Infomoment anders kijken en lezen - alleen voor leden

Consensusvergadering

VPP ON TOUR in Antwerpen

VPP ON TOUR in Vlaams-Brabant

VPP ON TOUR in West-Vlaanderen

VPP ON TOUR in Oost-Vlaanderen

VPP-ACTIVITEIT: Hoe goed communiceert een ziekenhuis? Houdt het rekening met beperkingen of kwetsbaarheden van patiënten?

VPP-ACTIVITEIT: Tweede uitwisselingsbijeenkomst stoma & incontinentie

VPP-ACTIVITEIT: Infomoment over big data in de gezondheidszorg

VPP-ACTIVITEIT: Themadag over zeldzame ziekten

VPP-ACTIVITEIT: Nieuwe DNA-testen: informatienoden en attitudes van patiënten

Algemene vergadering Vlaams Patiëntenplatform - 18 maart 2017

Symposium patiëntenrechten - 6 oktober 2017

Denkavond en denkdag e-health - 28 maart en 20 april

Denkdag gegevensdeling binnen de GGZ - 27 april

Denkdag patiëntenrechten - 29 april - Heverlee

Denkdag patiëntenrechten - 18 mei - Dendermonde

VPP on tour - Vlaams-Brabant - 9 juni 2017

VPP on tour - Antwerpen - 10 juni 2017

VPP on tour - Oost-Vlaanderen - 2 juni 2017

VPP on tour - Limburg - 29 mei 2017

VPP on tour - West-Vlaanderen - 13 juni 2017

Infoavond voorafgaande zorgplanning – 6 november

Infonamiddag Eerstelijnszone Limburg

Algemene vergadering Vlaams Patiëntenplatform - 24 maart 2018

Uitwisselingsmoment ervaringen eerstelijnszones

Infonamiddag nieuwe brochure ‘Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht’

E-gezondheid: de digitale kloof overbruggen, samen met de patiënten !

Denkdag kinesitherapie

Netwerkdag OPGanG

VPP on tour - West-Vlaanderen

VPP on tour - Oost-Vlaanderen

VPP on tour - Antwerpen

VPP on tour - Limburg

VPP on tour - Vlaams-Brabant

Uitwisselingsmoment ervaringen eerstelijnszones

Denkdag klinische studies

Langdurig afwezig van je werk? Deel jouw ervaringen!

Algemene vergadering Vlaams Patiëntenplatform - 30 maart 2019

Denkmoment persoonsvolgende financiering

Boekvoorstelling 'Meer dan mijn ziekte'

Het VPP en haar leden vieren feest met een bezoek aan het Health House

20 jaar VPP: tour door Vlaanderen

Deel je ervaringen rond patiëntenparticipatie in de eerste lijn

Gespreksavond: Redelijke aanpassingen op het werk

Symposium Samen keuzes maken over persoonlijke zorg

Nieuwjaarsreceptie

Geannuleerd: Algemene vergadering

Geannuleerd: VPP on tour - Vlaams-Brabant

Geannuleerd: VPP on tour - Limburg

Geannuleerd: VPP on tour - Antwerpen

Geannuleerd: VPP - Oost-Vlaanderen

Geannuleerd: VPP on tour - West-Vlaanderen

Naar beter ziekenvervoer: Deel jouw ervaring en word deel van de oplossing!

Workshop medicatieschema 13/02

Geannuleerd: Uitwisselingsmoment patiëntenparticipatie in de eerste lijn

106 resultaten

Publicaties

Jaarverslag 2011

Brochure 'Ken je rechten als patiënt'

Brochure 'Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening'

Brochure 'Veilig in het ziekenhuis'

Brochure 'Verzekeringen - Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin'

Jaarverslag 2010

Patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen: een verkennend onderzoek in Vlaanderen (juni 2007)

Jaarverslag 2009

Knelpuntennota zeldzame aandoeningen (februari 2009)

Rol van de apotheker (januari 2008)

Brochure 'In actie met patiëntenrechten' - VOORRAAD UITGEPUT

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Handleiding: Wat als er een medisch ongeval gebeurt? (2016)

Jaarverslag 2014

Eindrapport: Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie (2014)

Medische expertise in het kader van verzekeringen: Informatie & tips voor patiënten (2015)

Standpunttekst patiëntveiligheid (2012)

Standpunt over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen (2013)

Synthese HEE-dag (2012)

Ontwikkeling en validering van de Vlaamse Patiënten Peiling (2015)

Standpunttekst: Transparantie over kwaliteit van zorg (2012)

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen (2016)

Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid (2016)

Bevraging expertisecentra voor zeldzame ziekten (2016)

Eindrapport Project gebruiksvriendelijk medicatieschema (Patiëntenperspectief)

Rapport bevraging toegangsrechten

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Flyer 'Het statuut persoon met een chronische aandoening'

Jaarverslag 2018

Memorandum Vlaamse verkiezingen 2019

32 resultaten

Blogs

Patiënten en zorgverleners samen in de bres tegen ziekenhuisinfecties

Apothekers laten teveel steken vallen bij het adviseren van patiënten

E-health platform krijgt vorm

Tolkentelefoon niet langer gratis voor huisartsen

Steeds meer zieke kinderen krijgen onderwijs aan huis

Patiëntenrechten in de kijker

Nood aan transparante klachtenprocedures, opvang en begeleiding

Ervaringen van patiënten over tien jaar patiëntenrechten

PERSBERICHT VPP: Veilige zorg: naar een meer ambitieus beleid

Het VPP organiseert op 19 september een infomoment over het levenseinde

PERSBERICHT VPP: Samen met Minister Onkelinx naar een veralgemeende derdebetaler

NIEUW HANDLEIDING eHealthConsent

Europese Vaccinatieweek: mazelen verslaan in het vijfde leerjaar!

Open brief Similes

DUOdag: het VPP kreeg er voor één dag een medewerker bij!

PERSBERICHT VPP: Ken je patiëntenrechten! 18 april, Europese dag van de rechten van de patiënt

Dag van de rechten van de patiënt - verslag

Enquête Test-Aankoop over ervaringen van chronisch zieken

In de pers: 'Christelijk ziekenfonds noemt zwakke ziekenhuizen bij naam'

Denkdag "Kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis" - 21.09.2013 - Schrijf je nu in!

PERSBERICHT VPP: Een aanfluiting voor alle chronisch zieken die willen werken!

Evaluatie bevolkingsonderzoek naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikke darm

PERSBERICHT VPP: Besparen zonder de patiënt zorg te ontnemen

Petitie Test-Aankoop over kwaliteit van ziekenhuizen

PERSBERICHT Vlaams ApothekersNetwerk (VAN): Medicatieschema van cruciaal belang

PERSBERICHT: Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

PERSBERICHT: Derdebetalersregeling bij de huisarts, automatisch en voor iedereen!

PERSBERICHT VPP: In dialoog met je apotheker voor een goede kwaliteit van de zorg!

PERSBERICHT TEST-AANKOOP & VLK: Test-Aankoop en Vlaamse Liga tegen Kanker eisen, samen met ruim 36 300 burgers, een website om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken

PERSBERICHT VPP: Twaalf concrete beleidsacties voor de chronisch zieke patiënt

PERSBERICHT VPP: Betere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken

Vergelijking hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten 2014

PERSBERICHT: Ga voor welzijn en zorg

APB lanceert video over Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

Onderzoek niet-terugbetaalde vitaminen/mineralen en voedingssupplementen

PERSBERICHT: Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

Schuldsaldoverzekering: wat verandert er vanaf 1 januari 2015?

Handleiding medische expertise bij verzekeringen

Vergelijking hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten 2015

PERSBERICHT VPP - Gezocht: vertegenwoordiger voor je rechten als patiënt!

PERSBERICHT European Patients' Forum: Patiënten bevelen E5 aan voor houdbare gezondheidszorgsystemen

Op reis met een chronische ziekte: ben je verzekerd?

PERSBERICHT VPP: Verplichte derdebetaler voor verhoogde tegemoetkoming: een stap in de goede richting?

Samen met het VPP publiceerde het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid een artikel in Over.Werk...

Het debat over de derdebetalersregeling: VPP blijft zich inzetten voor een veralgemeende en automatische derdebetaler

NIEUW: Rapport 'De patiënt centraal ?! Ook in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

PERSBERICHT: Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten - Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform, Gezinsbond

PERSBERICHT VPP: Open communicatie na medisch incident

PERSBERICHT: Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler!

Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

PERSBERICHT VPP - Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen

PERSBERICHT VPP: Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid

PERSBERICHT VPP - KCE-rapport: centraliseer longkankerchirurgie en red mensenlevens

Rapport bevraging expertisecentra voor zeldzame ziekten

Eindrapport Project gebruiksvriendelijk medicatieschema (Patiëntenperspectief)

NIEUW: Rapport bevraging toegangsrechten per zorgverlener: mening patiënten

Hervormingen re-integratie langdurig zieken (update)

Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten

Lees het jaarverslag van het Vlaams Patiëntenplatform

Persbericht VPP: 1 op 5 weet na 15 jaar nog niet dat er patiëntenrechten bestaan

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders

Persbericht VPP: Preventie quarantaine: VPP vraagt duidelijke regeling voor hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten

What matters to you challenge Vlaams Patiëntenplatform

Persbericht VPP: "Voer derdebetalersregeling in voor iedereen"

Persbericht VPP: Ilse Weeghmans, directeur van het VPP, ontvangt groot ereteken

Vacature Projectverantwoordelijke Vlaams Patiëntenplatform vzw (m/v/X)

Terugkeer naar school: mogelijkheden voor kinderen met een chronische aandoening

Welke ondersteuning biedt Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw (ZOPP)?

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten

Column: Patiëntenverenigingen: onbekend maakt onbemind?

Column: EHBO, voor uw geestelijke gezondheid of ook voor het geestelijke gezondheidsbeleid?

Column: De patiënt centraal! Ook in een gezondheidsbeleid na de zesde staatshervorming?

Column: De patiënt en uw antibioticavoorschrijfgedrag

Column: Een vaste huisarts: garantie voor kwaliteitsvolle zorg?

Column: Patiëntenvervoer in de ziekenhuisnetwerken: wie zal dat betalen?

Column: Patiëntenverenigingen en farma: één pot nat?

Column: Patiënt beter informeren over zijn rechten

Column: Droom of binnenkort werkelijkheid?

Column: De patiënt en de eerste lijn: op één lijn?!

Column: Iedereen ervaringsdeskundige?

Column: Kent u de bijstandsarts al?

Column: Twee klassen geneeskunde

Column: Hervorming van de Orde: transparantie voor de patiënt of klaar voor het museum?

Persbericht VPP: Patiënten verwachten veel van de online gezondheidsportalen

Column: Enkele wist-u-datjes over patiëntenrechten en artsenverkiezingen

Persbericht VPP: Re-integratie mag geen sanctioneringsbeleid worden

Persbericht VPP: “Terugbetaling psycholoog: Mensen moeten op tijd hulp kunnen zoeken”

Column: De patiënt in uw veilige handen. Of niet?

Column: Artsenverkiezingen: de wishlist van de patiënt

Column: De MAF: geen exotisch beestje maar een toegankelijkheidsmaatregel voor chronisch zieken

Column: Snel en flexibel gegevens delen met de patiënt

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform blij dat recht op vergeten opgenomen wordt in verzekeringswetgeving

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform bezorgd over richtlijnen duur arbeidsongeschiktheid

Column: Feest van de democratie

Column: En wat als je niet binnen het plaatje past?

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform vraagt meer transparantie over incidenten met implantaten

Persbericht VPP: MyHealthViewer: een geïntegreerd platform met alle gezondheidsinformatie voor patiënt is stapje dichterbij

Oproep getuigen voor mini-documentaire reeks over werkgerelateerde stress & burn-out

Column: Open dialoog, ook na een medisch incident?

Column: Ziekenhuisnetwerken... durven we breken met het verleden?

Column: De data van de patiënt

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform lanceert instrument om dialoog met zorgverlener te ondersteunen

Column: Patiënt aan tafel: we zijn in orde?!

Column: Uw genetisch profiel en uw rechten als patiënt?!

Column: Verzuimbeleid vs. transparant kwaliteitsbeleid

Persbericht VPP: Vlaanderen moet kiezen voor een ambitieus gezondheidsbeleid met centrale rol voor de patiënt

Persbericht VPP: Terugbetaling restauratieve tandzorg moet uitgebreid worden naar alle mensen met een chronische aandoening

Wat moet je weten over cannabidiol (CBD)?

Column: Wie informeert patiënten over slechte zorg?

Wat moet je weten over het Vlaams regeerakkoord?

Boek ‘Meer dan mijn ziekte’ voorgesteld

Column: Kies verstandig, samen met de patiënt

Bekijk onze 100ste nieuwsbrief

Vlaams Patiëntenplatform wil hoge kwaliteit van zorg voor elke patiënt in elk ziekenhuis

Column: Het wordt een koude en kille winter in gezondheids- en welzijnsland...

Reactie VPP: “Ledenvoordelen ziekenfondsen moeten gelden voor alle patiënten”

Persbericht VPP: Verzekeringsartsen die frauderen moeten streng gestraft worden

Column: 248 dagen

Naar beter ziekenvervoer: Deel jouw ervaring en word deel van de oplossing!

Activiteiten VPP geannuleerd

Bereikbaarheid Vlaams Patiëntenplatform

Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform bezorgt tablets aan coronapatiënten

Persbericht VPP: Extra kosten voor niet-dringend patiëntenvervoer doorrekenen aan patiënt is ongepast

Reactie VPP op persbericht Belgambu

Lees onze FAQ over Corona

Persbericht: Zorg wordt door coronavirus op grote schaal uitgesteld

Burgers kunnen resultaat coronatest pas 24u na zorgverleners bekijken

40% van de mensen met een chronische aandoening stelt zelf zorg uit

Column: Terug uit uw kot: ook voor hoogrisicopatiënten?

Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Neem deel aan onze tweede bevraging!

131 resultaten