Patiëntveiligheid

Laatst aangepast op 19 januari 2015

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat medische ongevallen vaak vermeden hadden kunnen worden. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen willen leren uit situaties waar  (bijna-) medische fouten optraden.  

In de medische sector heerst er nog al te vaak een taboe rond medische ongevallen waardoor dit thema onbesproken blijft. Het is nochtans belangrijk dat o.a. ziekenhuizen, zorgverleners, overheden, … een effectief patiëntveiligheidsbeleid ontwikkelen om zo medische ongevallen te voorkomen.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw streeft onder andere naar

  • de uitwerking van uniforme registratiesystemen van (bijna)medische ongevallen waaruit geleerd kan worden;
  • betrokkenheid van de patiënt bij het voorkomen van medische ongevallen;
  • open communicatie tussen patiënt en zorgverlener indien er een medisch ongeval heeft plaatsgevonden.

 

Meer informatie

 

CONTACT:

Roel Heijlen (016 23 05 26 of roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be)